Ověřený překlad

Ověřený překlad je něco, co musí klienti často vyhledávat a pokud jde o překládání úředních dokumentů, je nezbytné mít tyto soudní listiny ověřeny příslušnými orgány. I přesto se stále objevují nejasnosti okolo soudního překladu, zejména pokud jde o to, v jakých případech je potřeba. To může být nebezpečné, obzvlášť proto, že ti, kdo zanedbají překlad úředních dokumentů, mohou čelit vážným právním následkům.

V tomto článku objasníme, co to ověřený překlad je, a probereme obecnější situace, kdy může být ověřený překlad nutný.

Úřední překlady jsou dokumenty, které byly samotným překladatelem podepsány jako záruka toho, že je obsah zaručený a přesný. Ve většině případů se nejen překlad, ale i původní dokument předloží příslušnému úřednímu orgánu společně s podepsaným listem o ověření. Tento list musí udávat datum překladu, prohlášení, že dokument je „pravdivý a přesný překlad originálu” a jméno překladatele a jejich agentury. Ve většině případů je ověřený překlad platný pouze tehdy, když je ověření podepsáno překladatelem a přiloženo k překladu, takže překladatel často musí dokumenty poslat poštou.

Ověřený překlad

Ověřené překlady jsou nejčastěji potřeba u jakékoli dokumentace, která bude prohlížena u soudu, ve vzdělávacích zařízeních a dalších vládních orgánech mimo rodnou zemi. Nejčastějším důvodem k ověřenému překladu jsou imigrační dokumenty, ať už pro krátkodobý či trvalý pobyt. Protože tyto dokumenty znamenají velkou spoustu papírování - včetně lékařských, policejních a vládních záznamů, je možné odevzdat k soudnímu překladu jen zkrácenou verzi.

Chcete-li mít Apostilu Ministerstva spravedlnosti, budete potřebovat úředně ověřenou kopii certifikátu. Až budete inzerovat práci na najdi překladatele, budete moci vybrat možnost Úřední překlady. Tím, že zaškrtnete toto políčko, budou překladatelé ucházející se o vaši práci vědět, že hledáte někoho, kdo kromě přeložení vašeho dokumentu poskytne i ověření překladu. Než budete požadovat ověřený překlad, vždy si zjistěte u institucí, které soudní překlad vyžadují, v jaké formě ho potřebují a zda na něj mají nějaké speciální požadavky.