Jak vybrat toho správného překladatele?

Potřeba překladatelských služeb může často nastat při existenci obchodního podniku. To platí zejména pro firmy se zahraničními obchodními vztahy nebo pro ty, kteří prodávají zboží či služby v zahraničí, ovšem firmy vyrábějící pro český trh mohou také vyžadovat překlady. Ať se jedná o popisy zboží, obchodní semináře nebo přeložení firemních webových stránek, je důležité najít pro práci toho nejvhodnějšího překladatele.

Sestavili jsme tohoto průvodce na pomoc každému, kdo právě potřebuje nebo možná bude v budoucnu požadovat překladatelské služby.

Ukážeme vám, jaká jsou kritéria pro výběr překladatele, na co se zaměřit při uzavírání smlouvy a jak zajistit, že dostanete kvalitní překlady, které jsou zároveň cenově dostupné.

Správného překladatele

1) Zvážení možností

Prvním rozhodnutím je určit, kdo provede překlady. Stálo by za to zaměstnat překladatele ve firmě na plný úvazek, nebo by tento typ práce měl být zajištěn externě? Měli bychom zadat práci překladateli na volné noze, nebo překladatelské agentuře?

Interní překladatel na plný úvazek může být dobrou volbou, pokud vaše firma nakládá s přiměřeným množstvím přeložitelného materiálu každý den, což vyžaduje rychlé provedení. Jelikož většina textů je nejspíš podobná a překládá je pouze jeden člověk, kvalita překladu bude konzistentní. Protože překladatel pracuje jenom pro vás, bude vždy k dispozici. Na druhou stranu nejsou překladatelé pracující za stálý plat obecně cenově efektivní, mohou být zaplaveni prací, což může ovlivnit dodržení termínů, a jsou plynulí pouze v jedné či dvou jazykových dvojicích.

Překladatelé na volné noze najmutí na jednotlivé projekty se doporučují v případě, že potřebujete přeložit jednu jazykovou dvojici a překladatelská práce není potřeba denně. Překladatelé na volné noze si vždy účtují podle počtu slov, znaků nebo NS, takže platíte jenom za to, co skutečně potřebujete přeložit. Proto je toto řešení většinou více cenově efektivní než někoho interně zaměstnávat. Máte také možnost pracovat s různými překladateli a tlumočníky na různých projektech na základě jejich cen a schopností.

Překladatelské agentury jsou všeobecně dražší než zaměstnávání překladatelů na volné noze kvůli souvisejícím nákladům na zprostředkování a organizaci projektu. Na druhou stranu překladatelské agentury téměř vždy uplatňují zabezpečovací protokoly a používají moderní překladatelské technologie, aby zajistili, že projekty jsou dokončeny rychle a v nejvyšší možné kvalitě. Agentury mají také rozsáhlou síť překladatelů pro různé jazykové dvojice, takže mohou být dobrou volbou, pokud chcete přeložit text do více jazyků.

Jak překladatele na volné noze, tak překladatelské agentury můžete najít v našem vyhledávači překladatelů a můžete také inzerovat práci pro každý projekt zvlášť, abyste měli jistotu, že najdete pro každý překlad toho nejvhodnějšího kandidáta.

Správného překladatele

2) Stanovení očekávání

Předtím než si objednáte překlad textu, doporučujeme vám dohodnout se na několika faktorech, které mohou ovlivnit to, kdo se bude ucházet o vaši práci a jaké nabídnou ceny. Těmi faktory jsou:

Jazyková korektura:
Jednou důležitou otázkou je, zda je nezbytné udělat korekturu dokumentu. Kvalitní překlad nebude obsahovat pravopisné nebo gramatické chyby, nesprávné interpretace nebo vynechané části; z tohoto důvodu ve většině případů stačí samotný překlad. Někdy jsou ovšem korektury textů opodstatněné: v případě přihlášek, právních a lékařských textů, ekonomických zpráv a úředních dokumentů může být potřeba ověřit text nezávislou stranou a nechat opravit vzniklé nesrovnalosti nebo nesprávný styl či použití slov. Více o tomto tématu si můžete přečíst v našem blogovém příspěvku jazyková korektura.

Ověřený překlad:
Pokud jsou překlady připravovány pro vládní orgán, instituci nebo finanční organizaci, mohou být požadovány úřední překlady. To si prosím zjistěte dopředu a vždy požadavek na soudní překlad sdělte před zahájením překladu. V případě ověřeného překladu vydá překladatelská agentura prohlášení, které potvrzuje, že překlad vypracovali profesionální překladatelé, jak nejlépe dovedli.

Termíny:
Termíny pro provedení by měly být pokud možno stanoveny tak, aby byl čas dokument zkontrolovat, než se dostane ke své cílové skupině. Mnoho překladatelů nechává klientům několik dní po dodání na to, aby vyjádřili námitky nebo řekli, zda byla nalezena nějaká chyba. Stanovení krátkých termínů, pokud to není nutné, může být také kontraproduktivní, jelikož to může vést k tomu, že se o práci přihlásí méně překladatelů a jejich ceny budou vyšší. (Klikněte zde, pokud si chcete přečíst více o expresním překladu)

Formát:
Překladatelé obvykle odevzdávají překlady ve stejném formátu jako je zdrojový soubor, který dostali, proto je nezbytně nutné jim dát vědět předem, pokud je překlad požadován v jiném druhu formátu. Kdykoli je to možné, nepředkládejte oskenované dokumenty, protože skenovaný obsah je často těžší přečíst a jeho úprava je složitá.

Doplňující dokumenty:
Můžete překladatelům pomoci s jejich prací tím, že jim dáte k dispozici veškeré související dokumenty a předem sestavené slovníčky a terminologické databáze, než zahájí svou práci. Pokud je překladem text internetových stránek, pomůže, když jim obsah poskytnete ve formátu stažitelného souboru namísto pouhých odkazů na stránky. (Přečtěte si více zde: Překlad webových stránek)

Správného překladatele

3) Výběr vhodného překladatele

Existuje několik věcí, které byste měli zvážit, když si vybíráte mezi uchazeči. Logicky je vaším cílem najít odborníka, který nabízí nejlepší poměr cena / hodnota.

Co se týče ceny, existuje široké spektrum mezi překladateli, i když ve většině případů to není v přímé úměře s kvalitou. Představa o tom, že čím dražší překladatel je, tím kvalitnější jsou jeho překlady, je proto mylná. To je jeden z důvodů, proč jsme vytvořili naši stránku najdi překladatele: abyste mohli porovnávat ceny a kvalitu různých překladatelů. Můžete také vyhledávat mezi jednotlivými překladateli v našem seznamu překladatelů.

Při vašem rozhodování můžete porovnávat jejich hodnocení od předchozích klientů, prohlédnout si jejich vzdělání a reference na profilu překladatele, číst jejich motivační dopisy a porovnávat jejich ceny. Pokud si stále nejste jistí, koho vybrat, můžete jich kontaktovat několik a zeptat se, zda by byli ochotní provést jednostránkový zkušební překlad. Můžete se také optat, jestli používají pomocný překladatelský software, nebo zda by pro vás byli ochotní vytvořit terminologické databáze.

Až budete mít vybraného svého ideálního kandidáta, nezapomeňte se s ním emailem dohodnout na podmínkách platby, úpravách, termínech provedení a zachování mlčenlivosti. V případě sporů tak oba budete mít dohodu písemně.


Doufáme, že náš článek o tom, jak vybrat překladatele, pro vás byl užitečný a že se vám budou rady, které jsme vám poskytli, v budoucnu hodit. Zvažte vyzkoušení našeho bezplatného vyhledávače překladatelů, pokud jste tak ještě neučinili.