Překladatelský software: Počítačem podporovaný překlad

Nástroj pro počítačem podporovaný překlad (CAT nástroj) je počítačový program, který pomáhá přeložit dokumenty efektivněji prostřednictvím svých hlavních funkcí, což usnadňuje a zrychluje práci překladatelů. Nezaměňujte jej se strojovým překladem.

CAT nástroje překladatelům velmi zvyšují rychlost, přesnost a konzistenci překladu.

Na trhu existují různé produkty; z těch nejznámějších to jsou Trados, WordFast, MemoQ, DejaVu a Transit. Zatímco tyto programy mají některé odlišné prvky, jejich základní funkce jsou celkem podobné.

Tyto základní prvky zahrnují:

  • Oznamovací funkci
  • Správu terminologie
  • Budování a správu překladové paměti (TM)
  • Hodnocení kvality
  • Automatické nastavení stránek

Překladatelský software

1) Oznamovací funkce
Software analyzuje dokumenty a uvádí počet slov nebo počet znaků. Rozpozná také opakování v textu (věty nebo části vět, které se objevují vícekrát) nebo ve více dokumentech a uvádí počet slov neobsahující opakování. Protože tyto věty nebo části vět stačí přeložit pouze jednou, zákazníkům bude předložen účet na základě počtu slov neobsahujícího opakování, což znamená, že zaplatí za překlad textu méně, než kdyby překladatel nepoužil CAT nástroje.

2) Správa terminologie
Každá profesní oblast má svoji vlastní terminologii, kterou může být obtížné si neustále pamatovat. CAT nástroje poskytují možnost ukládat slovníčky, takže když překladatel začne překládat větu, která obsahuje dříve uložený odborný výraz, software nabídne možnost vložit překlad daného výrazu. Tato funkce překladatelům velmi pomáhá šetřit čas a zajistit konzistentní použití slov.

3) Budování a správa překladové paměti
CAT nástroje také dokážou uložit překlady celých vět nebo frází, takže pokud se ta stejná věta objevuje v textu několikrát, stačí ji přeložit jednou a zbytek bude vložen automaticky. Je také možné budovat překladové paměti pro konkrétní klienty, což znamená, že nové úkoly mohou být před-přeloženy za použití dříve vybudované překladové paměti.

4) Hodnocení kvality
Překladatelé mohou po dokončení překladu spustit kontrolu kvality, aby se ujistili, že v dokumentu nejsou žádné nepřeložené části, nechybí slova, čísla jsou správně použita, v interpunkčních znaménkách nejsou chyby a malá a velká písmena jsou použita v souladu se zdrojovým textem atd.

Překladatelský software

5) Automatické nastavení stránek
Po dokončení překladu může být přeložený text exportován ve správném formátu dokumentu (podle originálu). Protože program v podstatě nahradí zdrojový text překladem (větu po větě), formátování a nastavení stránek je automatické. Překladateli to šetří spoustu času a zákazníkovi spoustu peněz.

Pokud máte zájem, podívejte se na naše srovnání CAT nástrojů pro překladatele. Jen na okraj bychom chtěli zmínit, že tyto nástroje jsou užitečné, pouze pokud je používají zkušení překladatelé. V tomto oboru je lidská činnost nezbytná a nemůže být nahrazena algoritmy a kódy.