Tlumočníci

Tlumočení a překlady jsou dvě úzce propojené disciplíny. A přesto jsou zřídkakdy prováděny těmi stejnými lidmi. Rozdíl v dovednostech, školení, talentu a dokonce i znalostech jazyka je tak značný, že jen málo lidí dokáže dělat obojí na profesionální úrovni.

Může se zdát, že rozdíl mezi tlumočením a překladem je pouze rozdíl v prostředku: tlumočník překládá ústně, zatímco překladatel interpretuje psaný text.

Jak tlumočení, tak překlad textu předpokládají určitou lásku k jazyku a hlubokou znalost více než jednoho jazyka.

Rozdíly v dovednostech jsou zřejmě větší než jejich podobnosti. Klíčové dovednosti překladatele jsou schopnost rozumět zdrojovému jazyku a kultuře země, ze které text pochází, a zároveň i použití dobré sbírky slovníků a odkazových materiálů k tomu, aby přeložil materiál jasně a přesně do cílového jazyka. Jinými slovy, zatímco jazykové a kulturní dovednosti jsou stále rozhodující, tím nejdůležitějším znakem dobrého překladatele je schopnost dobře psát v cílovém jazyce.

Tlumočníci

Na druhé straně tlumočník musí být schopen překládat oběma směry na místě, bez použití slovníků nebo dalších dodatečných odkazových materiálů. Tlumočníci musí mít mimořádné poslechové schopnosti, zejména u simultánního tlumočení. Simultánní tlumočníci musí zpracovávat a zapamatovat si slova, která mluvčí zdrojového jazyka právě teď říká, a současně musí v cílovém jazyce říkat slova, která mluvčí vyslovil před 5-10 vteřinami. Tlumočníci musí mít také vynikající veřejný proslov a intelektuální kapacitu na to, aby okamžitě překládali idiomy, hovorové výrazy a další odkazy spojené s danou kulturou do obdobných výroků, kterým bude cílová skupina rozumět.

Při výběru tlumočníka je jeho či její odborná znalost tématu stejně důležitá jako tlumočnická praxe. Tlumočníky můžete najít na našem seznamu tlumočníků, nebo můžete inzerovat zakázku na najít tlumočníka.