Překlad knih - Literární překlad

Literární překlad se skládá z překladu písní, poezie, divadelních her, překladu knih, literárních článků, fiktivních novel, literatury faktu, povídek, básní atd. V případě takových děl je doslovný překlad nedostačující. Namísto pouhého jazykového překladu by se měla v těchto případech přeložit i kultura, ve které se příběh odehrává.

Překlad literatury je odlišný od všech ostatních forem překladu. Pokud doufáme v opravdovou věrnost originálnímu dílu, překladatel se musí umět dostat do duše autora, aby mohl přenést tlukot srdce a život díla, a ne pouze doslovný význam. Přesný překlad literatury se liší od efektivního. Pravý literární překlad bude zahrnovat přidání, vymazání, přeformulování a přepis na základě úmyslu původního autora.

Literární překlad

García Márquez je známý výrokem, že překlad díla Sto roků samoty byl lepší než originál. Někteří lidé prohlašují, že jeho výrok byl špatně přeložen a že ve skutečnosti řekl, že překlad nebyl lepší, ale přesnější.

Tato diskuze ve své podstatě odhaluje jádro literárních překladů.

Kromě prózy existuje řada dalších literárních žánrů jako například poezie. Poezii je ještě obtížnější přeložit než prózu, neboť její symbolika je často velmi vázaná na kulturu zdrojového jazyka. Na rozdíl od prózy se musí u poezie brát v úvahu rytmus a verš, takže překladatelé nemohou jednoduše kreativně překládat jak se jim zlíbí, ale každé slovo musí být důkladně zváženo nejenom za účelem komunikovat záměr, ale také podle toho, jak zapadá do básnického stylu.

Z toho důvodu vyžaduje literární překlad úplně jiný přístup než jiné texty. Zde je výzvou věrně přeložit autorův styl a vložit do postav a rozhovorů život a barvu. Dobrý literární překlad je v podstatě přepisování původního díla. To znamená, že při objednávání literárního překladu musíte vybrat někoho, kdo je nejenom dobrý překladatel, ale také kreativní spisovatel. Zároveň je důležité mu dát určitou míru kreativní kontroly nad projektem, aby ze sebe mohl vydat to nejlepší.

Literární překlad

Ačkoliv se nejedná o literární překlad v pravém slova smyslu, překlad propagačních materiálů a sloganů vyžaduje stejný kreativní přístup jako literární díla. Více si o tom můžete přečíst v našem článku Lokalizace.