Lokalizace

Pokud jste již slyšeli o pojmu lokalizace, možná jste přemýšleli nad tím, co znamená a jak se liší od standardního překladu. Existuje spousta mylných informací týkajících se tohoto tématu a naším cílem v tomto blogovém příspěvku je tedy vysvětlit, co lokalizace znamená, kdy je potřeba a jak najít dokonalého kandidáta pro lokalizační úkol.

Učebnicová definice lokalizace je proces přizpůsobování textu konkrétní zemi nebo regionu použitím kulturní adaptace tak, aby byly zohledněny rozdíly v odlišných trzích.

I když se to na první pohled zdá pozoruhodně podobné definici překladu, je zde významný rozdíl. Obecně řečeno, tradiční překlad nepřihlíží ke kulturním rozdílům mezi zeměmi a zaměřuje se pouze na sdělení významu zdrojového textu v cílovém jazyce. Na druhou stranu, lokalizace zohledňuje i jiné aspekty, například používá místní měny, odkazy a jména charakteristická pro danou kulturu, slangy příznačné pro konkrétní regiony nebo vypouští či přepisuje části textu, pokud se obsah rozchází s hodnotami, morálními zásadami nebo politickými názory dané společnosti. Kromě toho vám odborník na lokalizaci může dát návrhy ohledně přizpůsobení grafiky, barev, obrázků nebo dokonce celého rozvržení textu.

Lokalizace

Představte si toto. Jste cestovní blogger z České republiky. Na vašich webových stránkách porovnáváte ceny výletů do různých zemí s průměrným platem úředního pracovníka v Praze. Pokud byste chtěli oslovit čtenáře v USA a měli jste doslovný překlad vašich příspěvků, průměrnému obyvateli New Yorku by to asi bylo k ničemu, protože tamější průměrné platy se výrazně liší od toho, na co jste zvyklí v Praze. Pobyt v pětihvězdičkovém hotelu ve Varšavě může být považován za nákladný pro průměrného Čecha, ale protože v USA jsou mzdy mnohem vyšší, byl by tam považován za levný. Z tohoto důvodu by standardní překlad nestačil; potřebovali byste investovat do lokalizačních služeb, abyste mohli řádně adresovat vaše zámořské publikum.

Tento příklad dobře znázorňuje rozdíl mezi těmito dvěma druhy služeb.

Špatná zpráva je, že proces lokalizace vyžaduje více práce ze strany překladatele než standardní překlad, jelikož se překladatel potřebuje obeznámit s kulturou, lidmi a slangem v daném regionu. To znamená delší uzávěrky a zvýšené náklady pro zákazníka. Dobrá zpráva je, že lokalizace je zřídkakdy aspekt, který byste měli brát v úvahu. V devadesáti devíti procentech případů si vystačíte s objednáním standardního překladu pro vaše dokumenty nebo webové stránky.

Nicméně pokud pracujete na celosvětové značce, pak může být lokalizování vašich webových stránek, propagačních materiálů, sloganů a marketingových kampaní dobrý nápad. Lokalizace také hraje velkou roli v online marketingových kampaních za hranicemi, jako jsou SEO, Google Ads nebo reklamy na Facebooku. Více o tomto tématu si můžete přečíst zde: P5eklad – SEO u překladu.

Lokalizace se také často používá v případě celosvětově distribuovaných multimédií, jako jsou filmy, videohry a software.

Lokalizace

Pokud hledáte někoho na našich stránkách najdi překladatele, aby lokalizoval vaše webové stránky, marketingové kampaně nebo multimediální soubory, musíte inzerovat překladatelskou práci s upřesněním, že potřebujete kromě standardního překladu i lokalizaci. Tak budou uchazeči vědět, že se mohou odklonit od zdrojového textu, pokud to bude třeba. Je nesmírně důležité tohle oznámit, jelikož většina překladatelů nezmění zdrojový text, pokud k tomu nemají výslovné svolení. S největší pravděpodobností budete chtít, aby komunikovali s vašimi dalšími zaměstnanci v době lokalizace, jako třeba s vývojáři nebo marketingovými manažery, a tak jim pokud možno poskytněte nezbytné kontaktní údaje.

Pokud je třeba, požádejte je, aby pro vás připravili poznámky o změnách provedených v textu, abyste je mohli projít a prodiskutovat po dokončení překladu.