Strojový překlad

Strojový překlad je používání softwaru k přeložení textu nebo řeči z jednoho jazyka do druhého. Nezaměňujte jej s počítačem podporovaným překladem, který pouze pomáhá překladatelům při práci, na rozdíl od strojového překladu, který je proveden počítačem bez zásahu člověka. Strojový překlad se někdy označuje jako automatický překlad nebo instantní překlad.

Existuje nespočet překládacích softwarů poskytujících instantní překlady, tím nejznámějším je Google Translate.

Strojový překlad

V každodenním životě vám tyto nástroje mohou pomoci přeložit jednoduchá slova nebo fráze a porozumět významu emailu nebo kratšího dokumentu. Nicméně v dnešní době tyto nástroje nejsou v žádném případě schopny poskytnout kvalitní překlady a neměly by být použity jako náhrada za lidské překladatele a tlumočníky

V oblasti strojových překladů můžeme rozlišovat tři hlavní systémy: pravidlové systémy, statistické systémy a neurální systémy.

Pravidlové systémy používají kombinaci jazykových a gramatických pravidel a k tomu slovníky pro běžná slova, ale nezohledňují kontext textu a různé významy slov a tyto překlady textu se často zdají nepřirozené. Statistické systémy neznají jazyková pravidla; namísto toho se „učí“ překládat tím, že analyzují velké množství dat pro každou jazykovou dvojici. Tím se tvoří překlady, které znějí trochu přirozeněji než překlady vytvořené pravidlovými systémy, ale jsou náchylné ke gramatickým a strukturálním chybám. Neurální strojový překlad textu je poměrně nový přístup, kterým se stroje učí překládat skrze jednu velkou neurální síť (několik zpracovávajících zařízení podle vzoru mozku). Mnoho lidí se domnívá, že neurální strojový překlad je budoucností překladatelského průmyslu, ale protože je tato technologie celkem nová, toto tvrzení zatím není jednoznačné.

V současnosti jsou však strojové překladače z velké části nespolehlivé a neměly by být používány pro překlady našich webových stránek, podnikatelských záměrů nebo rodných listů. Strojové překladače jako je Google Translate mají sklony k produkování matoucích výsledků, podivných formulací nebo dokonce věcí s úplně opačným významem, než bylo zamýšleno. V určitých případech je výsledek naprosto směšný nebo nedává vůbec žádný smysl.

Strojový překlad

Viděli jsme firmy, které měly webové stránky přeloženy za použití Google Translate a divily se, proč si od nich nikdo neobjednává. Dokonce i v případech, kdy byly webové stránky (sotva) k přečtení, byly plné gramatických chyb a zanechaly špatný dojem z firmy. Firma pak byla spojená se špatným psaním, leností a nezájmem o své zákazníky.

Měli byste se tedy spoléhat na strojové překlady textu?

Základní pravidlo je, že pokud vám nevadí, když lidé čtou něco, co vypadá, jako by to bylo napsané osmiletým dítětem, může to stát za zvážení - ve všech ostatních případech přenechte práci profesionálním lidským překladatelům a tlumočníkům. Možná to bude stát víc než bezplatný a rychlý online překlad textu, ale je to nyní ta jediná rozumná možnost.

Jde o to, že technologie se neustále vyvíjí. Nemůžeme předpovědět budoucnost a věci, které se před několika lety zdály nemožné, jsou teď naší realitou. Může přijít den, kdy překlady jako profese zaniknou a nahradí je stroje. Takové dny jsou ale ještě daleko před námi a překlady jako profese tu prozatím zůstanou.