Nepřeložitelné výrazy

My ve vyhledávači překladatelů bezvýhradně věříme, že překlad sám o sobě je druh umění. Překladatelé a tlumočníci čelí výzvám každý den, když se snaží balancovat kreativitu potřebnou k přeložení složitých pojmů a přesnost potřebnou k převedení těchto pojmů do snadno srozumitelné podoby.

Existují ovšem případy, kdy musí použít alternativní řešení při překládání určitých slov. Téměř v každém jazyce je pár slov, která se nedají přeložit přímo, protože jiné jazyky pro ně jednoduše nemají výraz. Klíčové slovo je tady “přímo”, protože tato slova se obvykle vyskytují ve větě, a tím pádem můžete význam toho slova parafrázovat a začlenit ho do překladu tak, aby zněl čtenářům přirozeně.

Abychom oslavili oddanost našich překladatelů jejich řemeslu, shromáždili jsme několik „nepřeložitelných“ slov z celého světa a pokusili jsme se je přeložit.

Odnoliub (однолюб) (ruština) - Někdo, kdo má v životě pouze jednu lásku

Nepřeložitelné výrazy

Firgun (פירגון ) (hebrejština) - Prostá nesobecká radost z toho, že se někomu jinému stalo něco dobrého.

Age-otori (上げ劣り) (japonština) - Vypadat hůř po ostříhání vlasů.

Forelsket (dánština) - Euforie ze zamilování se.

Gökotta (švédština) - Vstát brzo ráno za účelem slyšet první ptáky zpívat.

Nepřeložitelné výrazy

Kummerspeck (němčina) - Nadměrná váha nabraná emočním přejídáním.

Zhaghzhagh (perština) - Drkotání zuby z chladu nebo ze vzteku.

Luftmensch (jidiš) - Tohle je výraz pro nepraktického snílka bez obchodního ducha. Doslova, vzdušný člověk.

Yuputka (ulwa) - Slovo pro chůzi lesem v noci. Jedná se o zdánlivý pocit, že vám něco leze po kůži.

Nepřeložitelné výrazy

Iktsuarpok (inuitština) - Znáte ten pocit očekávání, když čekáte něčí příchod do vašeho domu a neustále se chodíte ven podívat, jestli už tam jsou? Tady je pro to výraz.

Pokud hledáte překladatele, můžete je vyhledávat v naší databázi překladatelů, nebo inzerovat práci na naší stránce najít překladatele.