Tlumočení

Tlumočení (nebo simultánní překlad) je převod mluveného nebo znakového jazyka při komunikaci mezi uživateli jednotlivých jazyků. Můžeme rozlišit mezi dvěma hlavními formami tlumočení: simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení.

Simultánní tlumočení znamená, že tlumočník překládá řeč mluvčího, zatímco ten dotyčný mluví. Obvykle je zde drobné zpoždění (asi 30 vteřin) a někdy začne mluvčí mluvit tlumočník zároveň překládat. Nejedná se o překlad slovo od slova, ale o to, jak dokáže tlumočník chápat a předat myšlenky mluvčího skrze svá vlastní slova. To se obvykle děje v prostředí konferencí, s využitím vybavení pro simultánní tlumočení a poskytnutím sluchátek každému účastníkovi, aby bylo možné poslouchat tlumočení proslovu v reálném čase. Při najímání někoho pro simultánní tlumočení si promyslete, zda jste schopni zajistit nezbytné vybavení pro posluchače i pro tlumočníka. Protože se tento úkol obecně považuje za náročnější než konsekutivní tlumočení, nabízené ceny kandidátů mohou být vyšší než v jiných případech.

interpreting

Konsekutivní tlumočení je běžnější a obecně se používá při obchodních setkáních, vyjednávání, rozhovorech a v některých případech při prezentacích. Je důležité poznamenat, že to může zpomalit a prodloužit prezentaci, protože publikum bude nejspíše na tlumočníka muset čekat. Nicméně pokud více stran diskutuje o tématu, například v případě smlouvání nebo rozhovoru, je konsekutivní tlumočení jediná schůdná možnost.

Při práci s tlumočníkem můžete jeho úkolu pomoci poskytnutím osy hovoru, slovníku terminologie nebo často používaných slov a žargonu, které se v oboru vyskytují. Díky tomu se tlumočník může na svůj úkol lépe připravit. Informujte tlumočníka o přesné lokalitě a čase úkolu, než ho najmete, protože je možné, že žije v jiném městě a cesta na vaši požadovanou lokalitu může znamenat náklady navíc.

Pokud tlumočení bude mít formu konferenčního telefonátu nebo online video chatu, může tlumočník pracovat z vlastního domova. V takovém případě zvolte jako místo tlumočení „vzdálené“. Je možné, že dostanete slevu, pokud tlumočník nebude muset nikam dojíždět.