Jazyková korektura

Jazyková korektura zahrnuje opravy nekonzistentní gramatiky, stylistických chyb a chybné terminologie, a tím zajišťuje, že je v překladu zahrnuta opravdu každá nuance smyslu původního textu.

Jazyková korektura může být posledním krokem předtím, než je dokument zveřejněn online, než je práce předána profesorovi k posouzení, než zažádáte o zaměstnání, nebo celkově než bude text předán cílové skupině.

Jazyková korektura naproti tomu pomůže najít malé i větší chyby, ke kterým došlo buď přehlédnutím nebo nedopatřením během překladu dokumentu. Jazykoví korektoři zajišťují, že konečná verze dokumentu nebude obsahovat žádné gramatické ani typografické chyby a bude mít správný formát. Korektor také zajistí, že dokument bude odpovídat požadovanému stylu.

Doporučujeme soukromého jazykového korektora klientům, jejichž texty už byly přeloženy překladatelskou agenturou, překladatelem nebo vlastním zaměstnancem, aby byla zajištěna vysoká kvalita práce. Jazykovou korekturu doporučujeme v případě lékařských překladů, soudních překladů a překladů, které budou dostupná široké veřejnosti. Doporučujeme vám také najmout si jazykového korektora v případě, že si nejste jistí kvalitou překladu, nebo potřebujete zkontrolovat práci nově najatého překladatele pro váš projekt.

proofreading

Pokud si chcete najmout jazykového korektora, původní překlad nesmí mít žádná závažná pochybení, gramatické chyby nebo chybný překlad. Pokud má původní překlad velmi špatnou kvalitu, najatý jazykový korektor bude možná muset původní dokument přeložit kompletně znovu.

Při objednávání jazykové korektury musíte korektorovi zaslat jak původní dokument, tak přeložený text, aby měl při korektuře překladu z čeho vycházet.