Právní překlad

Právní překlad je překlad textů z oblasti práva. Může to být překlad smluv, dohod, soudní dokumentace nebo policejní zprávy.

Většina právnické dokumentace je přesná a technická a má za účel přesně definovat zákonné souvislosti, práva a povinnosti. Protože je nezbytné, aby překlad přesně odpovídal těmto právům a povinnostem jak jsou v původním dokumentu. Stejně jako porozumění a přesný překlad právnických souvislostí tak, jak jsou v původním textu, musí mít překladatel přehled o právním systému země zdrojového textu a země cílového textu, které se od sebe mohou vzájemně obrovsky lišit.

Při objednávání právního překladu je dobré nežádat tlumočníky a překladatele o poskytnutí doslovného překladu, protože doslovné překlady jsou kvůli odlišné gramatické struktuře často nesrozumitelné. Zde má navíc negativní vliv rozdílnost právních systémů a terminologie. Překladatel, který je požádán o „doslovný“ překlad, spíše udělá chybu v koncepci, naopak právní překladatel dosáhne přesnosti nahrazením „správných“ slov v cílovém textu jejich vhodným ekvivalentem. Doslovný překlad právnického textu může znít v cílovém jazyce jako úplný nesmysl.

Právní překladatel často musí používat specializovaný slovník nebo vícenásobné právnické slovníky a někteří z nich mají zkušeností přímo z prací v právnickém oboru.

transtype