Literární překlad

Literární překlady zahrnují překlad knih, překlady poezie, překlady reklamních materiálů a obecně jakékoliv překlady, kde je zdrojovým textem fikce a literární práce.

Překlad literatury se už v základech liší od ostatních kategorií. Je to proto, že hlavním principem literárního překladu je komunikační funkce, která má být poetická. Znamená to, že kromě přenosu informací ke čtenáři slouží literární překlad také k estetickým funkcím.

Umělecký obraz, který je vytvořen v literární práci (ať už je to obraz postavy nebo třeba obraz přírody), by rozhodně měl mít dopad na čtenáře. Z toho důvodu musí mít literární překladatel specifický přístup k textu. Je to poetické vyznění textu, které činí z tohoto typu překladu jinou záležitost, než jsou texty čistě informativního druhu.

Dosáhnout hlavního cíle literárního překladu, tedy vytvoření konkrétního obrázku pro čtenáře, je poměrně náročný úkol. Proto může literární překlad zahrnovat určité odchylky od standardních pravidel.

Doslovný překlad nikdy nedokáže odrážet hloubku a smysl literární práce. Literární překladatel nemůže pouze přenést neliterární obsah původního textu. Je to hlavně o tom, jak sám překladatel původní text vnímá. Překladatel v podstatě celý text od začátku do konce musí přepsat. To platí například v případě, kdy je některý výraz nahrazen synonymem nebo vyjádřen větnou strukturou.

Klikněte na následující odkaz, pokud si chcete přečíst náš podrobný popis literárního překladu.

transtype