Technický překlad

Technický překlad je typ specializovaného překladu, který zahrnuje překlad dokumentů vytvářených odborníky na technické kreslení (návody k provozu, manuály výrobců, uživatelské příručky atd.) nebo přesněji řečeno texty, které souvisejí s oblastmi techniky a technologie, případně texty, které se zabývají praktickou aplikací vědeckých a technologických informací. Přítomnost specializované terminologie je výrazným znakem technických textů.

Technické překlady pokrývají spoustu druhů specializovaných textů a vyžadují hlubokou znalost oboru a specializované relevantní terminologie, stejně jako stylu psaní tohoto typu dokumentace.

Důležitost konzistentní terminologie v technických překladech, například u patentů, stejně jako vysoce formativní a repetitivní povaha technického psaní nahrává používání počítačově asistovaného překladu, kde se používá překladová paměť a databáze terminologie. Díky tomu bývají překlady tohoto druhu vhodnější.

Technický překlad ovšem vyžaduje značně velkou databázi znalostí technických dovedností stejně jako porozumění dalším oblastem, jako je kognitivní psychologie, užitné inženýrství a technická komunikace.

Techničtí překladatelé mohou využívat překladových pamětí k vybudování bilingvního slovníku technických termínů a abstraktních konceptů. To jim může ušetřit výraznou spoustu času na následujících technických překladech. Obzvlášť se to týká překladu technické dokumentace, která typicky slouží po dlouhá léta, ale zároveň vyžaduje pravidelnou aktualizaci.

transtype